Діяльність лабораторії "Головний центр Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів України" (ГЦ ДССЗ) спрямована на досягнення єдності та необхідної точності тих видів вимірювань, що не можуть бути забезпечені за допомогою відповідних еталонів одиниць фізичних величин — внаслідок чого, метрологічне забезпечення цих вимірювань здійснюють через розроблення та застосування стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

Стандартний зразок (СЗ) — це засіб вимірювальної техніки у вигляді певної кількості речовини або матеріалу, що призначений для відтворення і зберігання розмірів величин, які характеризують склад або властивості цієї речовини (матеріалу), значення яких установлені в результаті метрологічної атестації, та який затверджений як стандартний зразок у встановленому порядку.

СЗ використовують для передавання розміру одиниці при повірці, калібруванні, градуюванні засобів вимірювальної техніки, при атестації методик виконання вимірювань (МВВ), та з метою контролю точності результатів вимірювань отриманих за МВВ.

В Україні вимоги щодо розроблення, випуску та застосування стандартних зразків регламентує ГОСТ 8.315 та інші документи.

Типи державних стандартних зразків України (ДСЗУ) затверджують наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) за рекомендацією Науково-технічної комісії з метрології Мінекономрозвитку (відповідно до наданих їй від експертів ГЦ ДССЗ пропозицій за результатами метрологічної експертизи).

Затверджені у встановленому порядку ДСЗУ записують до розділу 3 "Стандартні зразки" Державного реєстру ЗВТ. Стандартні зразки іноземного виробництва, до визнання яких приєдналась Україна, записують до розділу 4 "Міждержавні стандартні зразки."

Стандартні зразки, відомості щодо яких містяться у Державному реєстрі ЗВТ  можуть бути застосовані у сфері державного метрологічного контролю та нагляду.

Станом на 01.02.2013 до Державного реєстру ЗВТ записано 1148 типів ДСЗУ та 1362 типи МСЗ.