Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 18-е засідання Ради Президента СООМЕТ

20–21 листопада 2013 р. у м. Братислава, Словаччина, відбулося 18-е засідання Ради Президента СООМЕТ.

Завданням засідання було обговорення заходів із вдосконалення діяльності регіональної організації з метрології CООМЕТ та виконанням Угоди “Взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами” (CIPM MRA).

У роботі засідання взяли участь Члени Ради Президента СООМЕТ та їхні представники з 4 країн-членів СООМЕТ (Німеччини, Росії, Словаччини та України) та представники Національних Секретаріатів СООМЕТ.

На засіданні було розглянуто 19 питань порядку денного, серед яких:

• Про посаду Віце-президента СООМЕТ;

• Про керівництво Форумом якості СООМЕТ;

• Про проект Меморандуму про взаємодію в області забезпечення єдності вимірювань між Євразійською економічною комісією та СООМЕТ;

• Про проект Програми розвитку СООМЕТ на 2014–2016 рр.;

• Про результати 31-го засідання JCRB, засідань EURAMET, NCSLi;

• Про результати 48-го засідання CIML та круглого столу RLMO;

• Комплекс питань, пов’язаних із реалізацією CІPM MRA;

• Про хід перевірок систем менеджменту якості (QMS) НМІ СООМЕТ та перспективах діяльності Форуму якості СООМЕТ;

• Про результати засідань ТК 2 “Законодавча метрологія” та ТК 4 “Інформація та навчання”;

• Про стан та перспективи інформаційного забезпечення діяльності СООМЕТ.

Під час проведення засідання було вирішено призначити Віце-президентом СООМЕТ, відповідальним за координацію діяльності СООМЕТ в області систем менеджменту якості, А. Гонда, Словаччина. Також було рекомендовано до затвердження на 24-му засіданні Комітету СООМЕТ кандидатури Голів Форуму якості СООМЕТ А.Одіна, Німеччина, та ТК 3.1 “Технічний комітет Форуму якості” Н.Муравської, Росія.

Учасникам засідання було представлено проект Меморандуму про взаємодію в області забезпечення єдності вимірювань між Євразійською економічною комісією та СООМЕТ. Було вирішено направити лист від імені Президента СООМЕТ до Євразійської економічної комісії про бажання підготувати та підписати такий Меморандум.

При розгляді питань, пов’язаних з Угодою CIPM MRA, значна увага приділялася проведенню звірень еталонів національних метрологічних інститутів країн-членів СООМЕТ. Під час проведення засідання Президентом СООМЕТ було затверджено актуалізовану “Програму звірень еталонів НМІ СООМЕТ” на 2014 рік.

Було надано інформацію про хід підготовки та експертизи СМС-рядків НМІ СООМЕТ та участі СООМЕТ у міжрегіональній експертизі СМС-рядків інших регіональних організацій з метрології.

Під час засідання розглядалися питання щодо діяльності ТК 2 “Законодавча метрологія” та ТК 4 “Інформація та навчання”. Павлом Неєжмаковим, Головою ТК 4, було представлено детальну інформацію про результати 10-го засідання ТК 4 та запропоновано для узгодження Радою Президента СООМЕТ та затвердження на 24-му засіданні Комітету СООМЕТ розроблені проект Рекомендацій СООМЕТ “Процедури формування та опублікування на web-ресурсах СООМЕТ інформаційних даних про калібрувальні та вимірювальні послуги лабораторій НМІ країн-членів СООМЕТ” та “Програми навчання та стажування спеціалістів національних метрологічних інститутів, що співробітничають в СООМЕТ”.