Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 21-е засідання Комітету COOMET

У період з 27 по 28 квітня 2011 р., згідно графіка проведення засідань структурних органів СООМЕТ, відбулися 21-е засідання Комітету CООМЕТ і 9-е засідання Об'єднаного комітету з еталонів СООМЕТ. Засідання проходили в м. Єреван, Вірменія.

Завданнями засідань були обговорення стратегії і завдань розвитку CООМЕТ на 2011–2013 рр., реалізації «Угоди про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування і вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами» (CIPM MRA), результатів діяльності в областях співпраці «Законодавча метрологія», «Інформація і навчання».

У роботі 21-го засідання Комітету CООМЕТ взяли участь члени Комітету СООМЕТ, голови Технічних комітетів СООМЕТ і представники Національних секретаріатів СООМЕТ з 14 країн-членів СООМЕТ (Вірменії, Білорусі, Німеччини, Грузії, Казахстану, Куби, Киргизстану, Литви, Молдови, Росії, Румунії, Словаччини, Узбекистану й України), а також представники міжнародних і регіональних метрологічних організацій: Алан Джонстон, Президент Міжнародного комітету із законодавчої метрології (CIML); Стівен Паторей, Директор Міжнародного бюро законодавчої метрології (BIML); Ендрю Хенсон, помічник директора по міжнародних зв'язках Міжнародного бюро мір та ваг (BIPM); Наташа Меяк Вуковіч, Голова Європейської співпраці в області законодавчої метрології (WELMEC).

На засіданні було розглянуто 19 питань порядку денного, серед яких можна відзначити наступні:

 • основні результати діяльності СООМЕТ у 2010–2011 рр.;
 • представлення проекту Програми розвитку СООМЕТ на 2011–2013 рр.;
 • комплекс питань, пов'язаних з реалізацією «Угоди про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування і вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами»;
 • про хід перевірок систем менеджменту якості НМІ СООМЕТ і перспективах діяльності Форуму якості СООМЕТ;
 • про результати 25-го і 26-го засідань JCRB;
 • про результати 45-го засідання МКЗМ і завдання СООМЕТ, які витікають з його рішень;
 • про формування структурних органів СООМЕТ і призначення голів Технічних комітетів і підкомітетів.

Секретаріатом СООМЕТ була надана детальна інформація щодо виконання рішень 20-го засідання Комітету СООМЕТ, з якої видно, що значна увага за звітний період була приділена виконанню рішень, пов'язаних з CIPM MRA, серед яких: активізація діяльності з підготовки калібрувальних і вимірювальних можливостей (СМС) і проведення регіональної і міжрегіональної експертизи; формування, затвердження і розміщення на сайті СООМЕТ Програми звірень СООМЕТ і хід робіт зі створення бази даних зі звірень СООМЕТ; виконання робіт з організації і проведення зовнішніх перевірок (peer review) Систем менеджменту якості в національних метрологічних інститутах (НМІ) як необхідної складової виконання Угоди CIPM MRA.

Учасники засідання детально обговорили результати 25-го і 26-го засідань JCRB і 45-го засідання МКЗМ.

При розгляді питань, пов'язаних з реалізацією Угоди CIPM MRA, значна увага приділялася проведенню звірень еталонів НМІ країн-учасниць СООМЕТ. Учасникам засідання був представлений проект актуалізованої Програми звірень СООМЕТ на 2011 р. Програма включає 100 звірень (що відповідає збільшенню числа звірень на 20 % у порівнянні з минулим роком). Станом на 01.01.2011 р. число зареєстрованих у базі даних Міжнародного бюро мір та ваг (KCDB) звірень СООМЕТ складало 108.

Було відмічено, що зберігається тенденція збільшення загальної кількості опублікованих в KCDB СМС-рядків країн-учасниць СООМЕТ. Станом на 01.01.2011 р. кількість рядків СМС Білорусі, Грузії, Казахстану, Куби, Молдови, Росії і України (дані представляються через СООМЕТ), а також Німеччини, Словаччини, Болгарії, Литви і Румунії (дані представляються через EURАMET) складало 4455 позицій (збільшення за звітний період на 177 рядків).

Також була надана інформація про хід підготовки і експертизи СМС-рядків НМІ СООМЕТ і про участь СООМЕТ в міжрегіональному розгляді СМС-рядків інших РМО. Було прийнято ряд рішень, пов'язаних з якістю проведення внутрішньорегіональних і міжрегіональних експертиз СМС-рядків.

На реалізацію Угоди CIPM MRA, пов'язану з оцінкою систем менеджменту якості НМІ, у звітний період була направлена діяльність і Форуму якості СООМЕТ. В даний час в рамках Форуму якості співробітничають 22 НМІ з 18 країн-учасниць СООМЕТ.

У 2010 р. 4 НМІ Росії успішно пройшли повторну зовнішню перевірку своїх систем менеджменту якості.

У квітні–травні 2011 р. була успішно проведена зовнішня перевірка систем менеджменту якості ННЦ «Інститут метрології», ДП «Укрметртестстандарт» (Україна) і БелГИМ (Білорусь).

Комітет СООМЕТ затвердив як Голів:

 • Об'єднаного комітету з еталонів КООМЕТ А. Чуновкину, ВНИИМ, Росія;
 • Форуму якості КООМЕТ і ТК 3.1 «Технічний комітет Форуму якості КООМЕТ» Р. Спурни, СМУ, Словаччина,

а також продовжив строком на 4 роки повноваження Голів:

 • ТК 1.1 «Загальна метрологія» А. Чуновкиної, ВНИИМ, Росія;
 • ТК 1.9 «Іонізуючі випромінювання і радіоактивність» В. Ярини, ВНИИФТРИ, Росія;
 • ТК 1.10 «Термометрія і теплофізика» А. Походуна, ВНИИМ, Росія;
 • ТК 1.12 «Стандартні зразки» В. Леонова, УНИИМ, Росія;
 • ТК 4 «Інформація і навчання» П. Неєжмакова, ННЦ «Інститут метрології», Україна.

Учасникам засідання Комітету СООМЕТ був представлений підписаний Меморандум про взаєморозуміння між СООМЕТ і NCSLI.

 • Навчальний Семінар для on-line редакторів нового web-порталу КООМЕТ (18–23 березня 2010 р., Брауншвейг, Німеччина);
 • Семінар «Оцінювання проекту РТВ-КООМЕТ і планування другого етапу» (1 липня 2010 р., Харків, Україна);
 • Навчальний Семінар «Ефективна презентація і міжкультурна обізнаність» (28–30 вересня 2010 р., Мінськ, Білорусь);
 • Навчальний Семінар з невизначеності вимірювань в області метрології маси (5–6 жовтня 2010 р., Тбілісі, Грузія);
 • Навчальний Семінар для оn-line редакторів Об'єднаного комітету з еталонів КООМЕТ (ОКЕ) і Технічних комітетів (ТК) (14–16 грудня 2010 р., Брауншвейг, Німеччина).

Також була представлена інформація про заплановані на 2011 р. семінари:

 1. Навчальний семінар з підготовки запланованого пілотного додаткового звірення в області іонізуючого випромінювання в рамках теми КООМЕТ 445/DE/08, 23–25 травня 2011 р., РТВ, Брауншвейг, Німеччина.
 2. Навчальний семінар з підготовки пілотного звірення в області вимірювання маси, 23–25 травня 2011 р., Астана, Казахстан.
 3. Навчальний семінар із законодавчої метрології, вересень, Єреван, Вірменія.

Учасники засідання високо оцінили й схвалили діяльність ПК 4.5 з проведення навчальних семінарів.

На засіданні обговорювалося питання про підготовку до наступних засідань Комітету СООМЕТ. Було ухвалено рішення погодитися з пропозицією провести 22-е засідання Комітету КООМЕТ у квітні 2012 р. у Бішкек, Киргизстан, і 23-е засідання Комітету КООМЕТ весною 2013 р. в Росії.