Головна» Діяльність» Основи метрології» Український метрологічний журнал

«Український метрологічний журнал» – перше в Україні спеціалізоване науково-технічне видання з метрології, засноване ННЦ «Інститут метрології» в 1995 році.

«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

ISSN (Online) 2522-1345

ISSN (Print) 2306-7039

Національний науковий центр «Інститут метрології» www.metrology.kharkov.ua

Частота випусків: 4 рази на рік

Випускається з 1995 року

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 10669

Мови видання: українська, російська, англійська

Cтатті журналу отримують цифровий ідентифікатор DOI. Нумеровані статті можна знайти [ТУТ]. Наша редакція спрямувала зусилля, щоб надати журналу академічну форму і покращити якість видання в цілому. Попередні номери також публікуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Тут].

На сторінках журналу для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщено найповнішу та найновішу інформацію зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювань.

«Український метрологічний журнал» зареєстрований у Вищій атестаційній комісії (ВАК) України Постановою президії ВАК від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5. 

Заява про етику публікацій

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.