Головна» Діяльність» Основи метрології» Український метрологічний журнал

«Український метрологічний журнал» – перше в Україні спеціалізоване науково-технічне видання з метрології, засноване ННЦ «Інститут метрології» в 1995 році.

«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов'язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках журналу для широкого кола науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщено найповнішу та найактуальнішу інформацію у галузі метрології, а саме, щодо законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразкових засобів вимірювань, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювань.

ISSN (онлайнова версія) 2522-1345

ISSN (друкована версія) 2306-7039

Національний науковий центр «Інститут метрології» www.metrology.kharkov.ua

Частота випусків: 4 рази на рік

Випускається з 1995 року

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 10669

Мови видання: українська, російська, англійська

Статтям журналу присвоюється цифровий ідентифікатор (DOI). Нумеровані статті можна знайти [Тут]. Наша редакція доклала зусиль до того, щоб надати журналу академічну форму і покращити якість видання в цілому. Попередні номери також публікуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Тут].

«Український метрологічний журнал» зареєстрований у Вищій атестаційній комісії (ВАК) України Постановою президії ВАК від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5.

Заява про етику публікацій

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того, щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Усі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обґрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики [Докладніше].