Головна» Діяльність» Законодавча метрологія

Законодавча метрологія

Протягом останніх 30 років велика увага в ННЦ «Інститут метрології», зокрема в науковому центрі «Стандартні зразки та законодавча метрологія» (НЦ-4), приділяється проведенню робіт в області законодавчої метрології. Це встановлення правил і норм, гармонізується з міжнародними, з метою забезпечення єдності вимірювань. Спеціалістів інституту брали активну участь у розробці Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (редакція 1998 року, далі - Закон України) і чинного Закону України, введеного в дію з 01.01.2005 р.

Введення в дію Закону України зажадало розробки цілого ряду підзаконних актів і нормативно-правових документів.

До теперішнього часу фахівцями НЦ-4 розроблено близько 20 національних стандартів та інших нормативних документів, що регламентують різні правила і норми законодавчої метрології, включаючи:

  • термінологію;
  • державні первинні та вторинні еталони;
  • державну метрологічну атестацію;
  • клейма перевірочні, калібрувальні;
  • методики виконання вимірювань;
  • методики повірки та калібрування;
  • інші документи.

Основним напрямком розвитку нормативної бази є гармонізації з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (ОIML), Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), Міжнародної електротехнічної комісії (IEC). До результатів проведеної в цьому напрямку-ванні роботи слід віднести: підготовку в ранзі національних стандартів 10 основних документів (D) і 10 рекомендацій (R) ОIML, а також підготовку в ранзі національних стандартів України ряду стандартів ISO.

Значна увага приділяється розробці міждержавних нормативних документів у галузі метрології в рамках Програми та планів Науково-технічної комісії з метрології (НТКМетр) Міждержавної Ради з стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД. Інститут бере активну участь у підготовці та реалізації «Програми розробки і перегляду основоположних нормативних документів ГСИ», метою якої є гармонізація правил і норм законодавчої метрології в країнах СНД.

Результати робіт в області законодавчої метрології, виконаних в інститут, були використані при створенні і розвитку нормативно-правової бази державної метрологічної системи.