Сфера діяльності:

 • експериментальне загальномашинобудівне та приладобудівне виробництво із замкнутим технологічним циклом; 
 • виготовлення повірочних та калібрувальних тавр згідно з ДСТУ 3968-2000 і тавр для потреб національної економіки. 

Освоєно виробництво таких приладів:

 • найточніші прилади на ринку України ─ відносна похибка вимірювання не більше ±1,0 %;
 • найвища чутливість ─ можливість вимірювання малих витрат і витоків, починаючи з 0,05 м3/год.;
 • найвища надійність, невибагливість до умов експлуатації і незалежність показань від зміни фізико-хімічних властивостей вимірюваного середовища;
 • незалежність показань від можливої зміни напруги живильної мережі від 150 до 250 В;
 • повна відсутність додаткового гідравлічного опору ─ відсутність внесених у трубопровід елементів вимірювача;
 • електричний вихідний сигнал ─ можливість безпосереднього включення в автоматичні системи обліку і регулювання;
 • широкий динамічний діапазон і можливість перекалібрування під конкретну витрату конкретного замовника.
 •  

CИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА СОПОС-1

Система дозволяє проводити вимірювання і реєстрування основних параметрів середовища. Основою системи є набір необхідної кількості датчиків та система збору і обробки інформації. Система дозволяє одночасне підключення 6-ти датчиків температури, 2-х датчиків тиску та 1-го  датчика вологості.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Границя допустимої похибки для датчиків

температури, °С
0,05
Вологості, % 2
Тиску, % 0,1 

Потужність споживання системи з мінімальною конфігурацією, Вт 

не більше 10

 

Керування системою і обробка результатів вимірювань здійснюються за допомогою ПЕОМ. Система може працювати в автономному режимі: має внутрішній банк для зберігання інформації з можливістю наступного знімання та обробки на ПЕОМ 

СТАНДАРТ ЧАСУ І ЧАСТОТИ РУБІДІЄВИЙ СЧВР-7

Рубідієвий стандарт часу і частоти СЧВР-7 призначено для зберігання і відтворення одиниць часу і частоти, та  використання як джерело високостабільного сигналу для забезпечення єдності виміру часу і частоти при перевірці (калібруванні) опорних генераторів, в апаратурі для виміру часу і частоти, синхронізації систем зв'язку.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ: метрологія, приладобудування, наукові і космічні дослідження, синхронізація комп'ютерних систем у режимі реального часу, атомні і теплові електростанції, техніка засобів зв'язку, геодезія та інше.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні параметри СЧВР-7А СЧВР-7B СЧВР-7С СЧВР-7D СЧВР-7Е
Середня відносна зміна частоти за одну добу при (20±1) ?С, не більше ±3·10-12 ±3·10-12 ±3·10-12 ±5·10-13 ±5·10-14

Середньоквадратичне двовибіркове відносне відхилення частоти, не більше

за 1 с

за 10 с

за 100 с

за 1000 с

1,4·10-11

4,4·10-12

1,4·10-12

4,4·10-13

1,4·10-11

4,4·10-12

1,4·10-12

4,4·10-13

1,4·10-11

4,4·10-12

1,4·10-12

4,4·10-13

1,4·10-11

4,4·10-12

1,4·10-12

7·10-13

1,4·10-11

4,4·10-12

1,4·10-12

7·10-13

Діапазон відносної перебудови частоти ±5·10-8 ±5·10-8 ±5·10-8 ±5·10-8 ±5·10-8
Номінальні значення вихідних частот, МГц

10,0; 5,0*;

2,048*

10,0; 5,0*;

2,048*

10,0; 5,0*;

2,048*

10,0; 5,0*;

2,048*

10,0; 5,0*;

2,048
Період дотримання імпульсів основної шкали часу, с - - 1 1 1
Період дотримання імпульсів додаткової шкали часу, с - - 0,1; 1 0,1; 1 0,1; 1
Тривалість імпульсів шкал часу, мкс - - 1…100 1…100 1…100
Дискретність тривалості імпульсів шкал часу, нс - - 25 25 25
Діапазон затримки сигналів додаткової шкали часу, с - - 0…1 0…1 0…1
Дискретність затримки додаткової шкали часу, нс - - 25
25 25
Інтерфейс RS-232 + + +
+ +
Панель управління - + + + +
Синхронізація по GPS - - - + +
Синхронізація ДПЕЧЧ - - - - +

ЛАЗЕРНИЙ ІНТЕРФЕРОМЕТР ИП-1

Лазерний інтерферометр ИП-1 призначено для проведення високоточних лінійних вимірювань і може бути застосовано для оснащення метрологічних центрів, науково-технічних підприємств, високотехнологічних виробництв, машинобудівних заводів тощо.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Діапазон вимірюваних довжин, м 0...50

Похибка вимірювання в діапазоні до 30 м

(L ─ вимірювана довжина, м)
0,1 мкм + 1· 10-6 L 
Дискретність вимірювання, мкм 0,01
Швидкість переміщення відбивача, м/хв. 18
Робоча температура, °С 15...35

Джерело живлення:
    з напругою, В                                              

    з частотою, Гц 

 

22

50 

Споживна потужність, Вт не більше 100

 

Автоматичне введення значень атмосферного тиску, температури і вологості повітря, температури об’єкту вимірювання і ручне введення значень решти параметрів і коефіцієнтів. 

ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ИМЛИ-2

Вимірювач потужності лазерного випромінювання ИМЛИ-2 призначено для вимірювання вихідної потужності неперервних лазерів і середньої потужності імпульсних лазерів у видимому і близькому інфрачервоному діапазонах і може бути застосовано при атестації й експлуатації медичних лазерних установок, для метрологічного забезпечення вимірювань енергетичних параметрів лазерів, що застосовуються в біології, техніці, наукових дослідженнях.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спектральний діапазон, мкм 0,45...1,1

Діапазон вимірюваних значень потужності 

лазерного випромінювання, мВт
0,03…300
Вхідна апертура, мм
Границя допустимої основної похибки вимірювача, % ±10  

ПРИЛАД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПИГ-2

Призначений для проведення ідентифікації голограм за такими характеристиками:

 • визначення  характерних особливостей оптичних зображень;
 • розпізнавання рис оптичних зображень із реальною просторовою глибиною у різних площинах;
 • визначення змін зображень за кутом спостереження;
 • контроль нумерації голограм;
 • виявлення та аналіз мікротексту та мікроструктур розмірами до 100 мкм;
 • виявлення та аналіз зображень, що змінюються;
 • виявлення та аналіз прихованих зображень.

Пристрій дозволяє спостерігати голографічні захисні елементи з дво- до дванадцятикратного збільшення, аналізувати мікроструктури з висотою символів до 100 мкм.

АПАРАТУРА АНТИСЕЙСМІЧНОГО ЗАХИСТУ

Основне призначення  апаратури індустріального антисейсмічного захисту АЕС – забезпечення безпеки експлуатації атомних електростанцій шляхом формування керуючих сигналів на відключення реакторів у випадку, якщо сейсмічна активність у районі атомних енергоблоків перевищує встановлені норми.

Апаратура успішно пройшла процедуру державних приймальних і міжвідомчих випробувань і поставляється на Ровенську та Хмельницьку АЕС.

РОБОЧИЙ ЕТАЛОН ВИТРАТИ РІДИНИ

Призначений для атестації, повірки, калібрування, досліджень витратомірів, лічильників води та інших приладів з номінальним діаметром від 10 до 32 мм, які експлуатуються в енергетичному комплексі України та на підприємствах комунально-побутової сфери.

Може застосовуватися в організаціях, які здійснюють випуск, експлуатацію, повірку (калібрування) ЗВТ витрати води.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Діапазон відтворюваних витрат, м3/год. від 0,02 до 12
Границі допустимої відносної похибки, % ± 0,5


КАЛІБРАТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ТС-500; ТС-660

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТС-500 ТС-660

Нестабільність підтримання заданої температури протягом 15 хв. після виходу на заданий режим у діапазоні температур, °С, не більше

Вертикальний градієнт у робочій зоні, °С/см, не більше

Час стабілізації температури на заданій точці, хв.

±0,03

0,03

15

±0,03

0,02

15

Границі допустимої основної абсолютної похибки відтворення заданої температури в діапазоні, °С:

• від 50 до 100

• від 100 до 200

• від 200 до 400

• від 400 до 500

• від 400 до 500

±0,05

±0,1

±0,2

±0,3

-

у діапазоні у реперних точках

±0,05

±0,1

±0,2

±0,3

±0,4

±0,005

±0,02

±0,03

±0,05

±0,07

Час нагрівання до максимальної

температури, хв., не більше
90 60
Число термометричних каналів

8(макс. діаметр 20 мм

8(макс. діаметр 12 мм)

Висота термометричного каналу, мм

Термометричний канал під реперну

точку (у центрі), шт.

Число ампул з реперним металом

(галій, індій, олово, цинк,

алюміній), шт.

Діаметр термометричного каналу

ампули, мм Висота термометричного каналу

ампули, мм

300270

1

5

10

180