Головна» Структура» Підрозділи» Метрологічний навчально-видавничий центр

 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»

  запрошує на курси підвищення кваліфікації фахівців

           Ліцензія  МОН  України Серія АЕ № 285827 від 15.01.2014р.

ПЛАН  НАБОРУ СЛУХАЧІВ   на  2019-2020 рр.:

п/р

Тема

Період навчання

1. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ:

Програми курсів розраховані на  36 академічних годин

 

Вартість

навчання

(без ПДВ)

складає*:

 

36 академічних годин -

2325,00 грн.

 

72 академічні години -

3275,00 грн.

 

Початок

навчання за всіма темами

у 2019 р.:

16 вересня;

21 жовтня;

11 листопада;

02 грудня.

 

 

у 2020 р.:

20 січня;

17 лютого;

16 березня;

06 квітня;

18 травня;

10 червня;

06 липня;

14 вересня;

19 жовтня;

16 листопада;

07 грудня.

1.       

Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві

2.       

Підготовка метрологів та відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві

3.       

Оцінювання невизначеності вимірювань при калібруванні

4.       

Система менеджменту якості випробувальної лабораторії у відповідності до ISO/IEC 17025:2017

5.       

Розробка та впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO 9001:2015

6.       

Технічне регулювання. Законодавчі вимоги. Реалізація на підприємстві

7.       

Стандартизація. Розроблення і впровадження нормативних документів. Застосування технічних регламентів

8.       

Розробка та валідація методик вимірювань

9.       

Вимоги до уповноваження повірочних лабораторій

10.   

Забезпечення функціонування систем управління якістю та організація і проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та ISO/IEC 17025:2017

11.

Загальні вимоги ISO/IEC 17025:2017 до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Внутрішній аудит (з урахуванням вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 та ISO 19011:2018)

12.   

Організація та підготовка до проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

13.   

Метрологічна експертиза технічної документації

14.   

Розробка методик калібрування та випробувань

15.   

Проведення метрологічного контролю (визначення метрологічних характеристик) вимірювальних каналів ВІС та АСУ ТП

16.   

Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами (за потреби розглядаються вимоги відповідних технічних регламентів)

17.   

Реалізація сучасних вимог до безпеки харчових продуктів в Україні

18.   

Проведення вимірювань та випробувань лабораторіями за відповідними видами вимірювань (AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)**

Програми курсів розраховані на 72 академічні години

19.   

Забезпечення єдності вимірювань за відповідними видами вимірювань (AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)**

2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З МЕТРОЛОГІЇ

В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:

1.

Забезпечення єдності вимірювань в закладах охорони здоров’я
(36 академічних годин)

2.

Засоби вимірювальної техніки медичного призначення. Вимоги до забезпечення єдності вимірювань (36 академічних годин)

3.

Підготовка метрологів та відповідальних за забезпечення єдності вимірювань в закладах охорони здоров’я (36 академічних годин)

Після успішного завершення курсів видається Свідоцтво

3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПОВІРОЧНИХ ТА
 
КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ:

Вартість навчання

(без ПДВ) складає*:

 

36 академічних годин -

2325,00 грн.

72 академічні години3275,00 грн.

Початок навчання за всіма темами:

  16.09.19; 21.10.19; 11.11.19; 02.12.19; 20.01.20; 17.02.20; 16.03.20; 06.04.20; 18.05.20; 15.06.20; 06.07.20; 14.09.20; 19.10.20; 16.11.20; 07.12.20.

1.       

Калібрування вимірювальних каналів ВІС та АСУ ТП

(36 академічних годин)

2.       

Оцінювання невизначеності вимірювань у випробувальних та калібрувальних лабораторіях (36 академічних годин)

3.       

Організація та проведення повірки/калібрування засобів вимірювальної техніки з неруйнівного контролю (36 академічних годин)

4.       

Організація та проведення повірки/калібрування засобів вимірювання за відповідними видами вимірювань (AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)**(72 академічні години)

** AUV - акустика, ультразвук, вібрація; ЕМ - електрика та магнетизм (електричні, магнітні, радіочастотні вимірювання); L - довжина; М - маса та пов’язані з нею величини (маса, тиск, витрата рідини, об’єм рідини); PR - фотометрія; IR - іонізуюче випромінювання;
Т - термометрія; TF - час і частота; QM - кількість речовини.

Після успішного завершення курсів видаються Посвідчення та Сертифікат

4. ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ:

1.

 

Підвищення кваліфікації аудиторів з метрології (36 академічних годин)

Вартість навчання (без ПДВ) складає*: 2160,00 грн.

Підготовка кандидатів в аудитори з метрології (72 академічні години)

Вартість навчання (без ПДВ) складає*:  4325,00 грн.

21.10.19;

06.04.20;

19.10.20.

Після успішного завершення курсів видається Посвідчення

Ціни вказано без ПДВ станом на 01.09.2019 р. та може бути змінено. ПДВ сплачується додатково в розмірі 20%.

До уваги! На запит підприємства розробляємо або доповнюємо тематику курсів.
Набір слухачів за всіма напрямами навчання здійснюється на постійній основі.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ

Заняття  проводяться з відривом від виробництва з виїздом до м. Харкова, на базі ННЦ «Інститут метрології». Можливе проведення навчання з виїздом викладачів

ННЦ «Інститут метрології» на підприємство Замовника (питання вирішується додатково).

Пропонуємо проведення курсів підвищення кваліфікації, які будуть підготовлені за темами Замовника

Діє система знижок для підприємств, що направляють на навчання більше 2 осіб. Оплата за навчання здійснюється згідно з Договором та рахунком-фактурою.

Поживання та харчування сплачується окремо. Інформація про можливість бронювання місць в готелях надається за запитом.

Заявки на навчання приймаються електронною поштою, факсом або звичайним листом.

Метрологічний навчально-видавничий центр

ННЦ «Інститут метрології»,

вул. Мироносицька, 42, кім. 608,

 м. Харків, 61002

Факс:

(057) 700-34-47

Тел.:

(057)700-44-41; 704-98-76; 704-98-64

Е-mail:

teach(at)metrology.kharkov.ua

Сайт:

www.metrology.kharkov.ua