Головна» Структура» Підрозділи» Метрологічний навчально-видавничий центр
Ліцензія
Додаток до ліцензії

 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»

  запрошує на курси підвищення кваліфікації фахівців

 Набір слухачів за всіма напрямами навчання здійснюється на постійній основі

 ПЛАН НАБОРУ СЛУХАЧІВ на 2017 р.:

п/р

Тема

Період навчання

Підвищення кваліфікації фахівців підприємств:

1.      

Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві  (1 тиждень)

 

 

 

 

 

Вартість

навчання

(без ПДВ)

складає*:

1 тиждень

2066,67 грн.

2 тижні

3150,00 грн.

Початок

навчання за всіма темами

у 2017 р.:

10 квітня;

22 травня;

12 червня;

03 липня;

18 вересня;

16 жовтня;

13 листопада;

04 грудня

 

2.      

Підготовка метрологів і відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві (1 тиждень)

3.      

Загальні вимоги ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006 до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Внутрішній аудит (з урахуванням вимог ДСТУ ІSO/IEC 17020:2006 та ДСТУ ISO 9011:2012) (1 тиждень)

4.    

Система менеджменту якості випробувальної лабораторії у відповідності до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006(1 тиждень)

 5.

Розробка та впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  та ДСТУ ISO 9001:2009 (нова версія ISO 9001:2015) (1 тиждень)

  6.  

Технічне регулювання. Законодавчі вимоги. Реалізація на підприємстві (1 тиждень)

  7. 

Стандартизація. Розроблення і впровадження технічних регламентів та нормативних документів (1 тиждень)

  8.

Розробка та валідація методик вимірювань (1 тиждень)

  9.

Вимоги до уповноваження повірочних лабораторій (1 тиждень)

 10.

Забезпечення функціонування систем управління якістю та організація і проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог  ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  та ДСТУ ISO 9001:2009 (нова версія ISO 9001:2015) (1 тиждень)

11. 

Засоби вимірювальної техніки медичного призначення. Вимоги до забезпечення єдності вимірювань (1 тиждень)

12. 

Організація та підготовка до проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (1 тиждень)

13. 

Метрологічна експертиза технічної документації (1 тиждень)

14.

Розробка методик калібрування та випробувань (1 тиждень)

15.

Проведення метрологічної атестації (визначення метрологічних характеристик) вимірювальних каналів ВІС та АСУ ТП 
(1 тиждень)

16. 

Забезпечення єдності вимірювань в зонах дії неіонізуючого та лазерного випромінювань (1 тиждень)

17. Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами (за потреби розглядаються вимоги відповідних технічних регламентів) (1 тиждень)

18.

 

Реалізація сучасних вимог до безпеки харчових пробуктів в Україні (1 тиждень)

19.

Підготовка метрологів та відповідальних за забезпечення єдності вимірювань в закладах охорони здоров'я (1 тиждень)

20. 

Забезпечення єдності вимірювань (2 тижні):

-       геометричних величин (01), вимірювання часу та частоти (07);

-         оптико-фізичних (11) та фізико-хімічних величин (05);

-         температурні та теплофізичні вимірювання (06);

-         тиску, вакуумних вимірювань (04);

-         параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин (03);

-         електричні (08) та радіотехнічних величин (09);

-         механічних величин (02);

-         вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант (12)

Після успішного завершення курсів видається Свідоцтво державного зразка

 

Підвищення кваліфікації фахівців повірочних та калібрувальних лабораторій:

1.    

Калібрування та повірка вимірювальних каналів ВІС та АСУ ТП (1 тиждень)

Вартість

навчання

(без ПДВ)

складає*:

1 тиждень

2066,67 грн.

2 тижні

3150,00 грн.

Початок

навчання за всіма темами

у 2017 р.:

10 квітня;

22 травня;

12 червня;

03 липня;

18 вересня;

16 жовтня;

13 листопада;

04 грудня

2.         

Оцінювання невизначеності вимірювань у випробувальних та калібрувальних лабораторіях (1 тиждень)

3.         

Організація та проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки з неруйнівного контролю    
(1 тиждень)

4.         

Організація та проведення повірки (калібрування) засобів вимірювання вібропереміщення, віброшвидкості та віброприскорення (1 тиждень)

5.         

Організація та проведення повірки (калібрування) засобів вимірювання (2 тижні):

- вимірювання механічних величин (02);

- вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин (03);

- вимірювання тиску, вакуумні вимірювання (04);

- вимірювання температурних та теплофізичних величин (06);

- вимірювання температурних та теплофізичних величин(06), тиску, вакуумних вимірювань (04), витрати рідини та місткості (03);

- вимірювання місткості (03);

- вимірювання часу та частоти (07);

- вимірювання електричних, магнітних (08), радіотехнічних та радіоелектронних величин (09);

- вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант (12);

- вимірювання оптико-фізичних (11) та фізико-хімічних величин (05);

- вимірювання геометричних величин (01);

- вимірювання маси (02).

Після успішного завершення курсів видаються 
Посвідчення та Сертифікат

*  Ціни вказано без ПДВ за станом на 04.04.2017 р. та може бути змінено. Податок на додану вартість сплачується додатково в розмірі 20%

 

До уваги! На запит Замовника програми курсів можуть бути змінені або доповнені іншими видами вимірювань.

 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ

Заняття  проводяться з відривом від виробництва з виїздом до м. Харкова, на базі ННЦ «Інститут метрології». Можливе проведення навчання з виїздом викладачів

ННЦ «Інститут метрології» на підприємство Замовника (питання вирішується додатково).

Пропонуємо проведення курсів підвищення кваліфікації, які будуть підготовлені за темами Замовника

Діє система знижок для підприємств, що направляють на навчання більше 2 осіб. Оплата за навчання здійснюється згідно з Договором та рахунком-фактурою.

Поживання та харчування сплачується окремо. Інформація про можливість бронювання місць в готелях надається за запитом.

Заявки на навчання приймаються електронною поштою, факсом або звичайним листом.

Метрологічний навчально-видавничий центр

ННЦ «Інститут метрології»,

вул. Мироносицька, 42, кім. 703,

 м. Харків, 61002

Факс:

(057) 700-34-47

Тел.:

(057) 704-98-76, 704-98-64

Е-mail:

teach(at)metrology.kharkov.ua

Сайт:

www.metrology.kharkov.ua