Головна» Структура» Підрозділи» Спеціалізована вчена рада Д64.827.01

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1604 від 22 грудня 2016 р. [Докладніше] затвердили у ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України спеціалізовану вчену раду Д 64.827.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" строком на три роки

Голова спеціалізованої вченої ради

Павленко Юрій Федорович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, головний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Народницький Геннадій Юрійович, доктор технічних наук, старшого науковий співробітник, директор наукового центру, спеціальність 05.01.02.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради
Скляров Володимир Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар  ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02.

Спеціалізована вчена рада:

Большаков Володимир Борисович, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;

Захаров Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;

Косач Наталя Ігорівна, доктор технічних наук, професор, директор наукового центру ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;

Кошева Лариса Олександрівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету, м. Київ, спеціальність 05.01.02;

Кошовий Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційних приладів та вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.01.02;

Купко Олександр Данилович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;

Мачехін Юрій Павлович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;

Назаренко Леонід Андрійович, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, головний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;

Неєжмаков Павло Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, генеральний директор ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02.

Прокопов Олександр Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора ННЦ „Інститут метрології” з науково-метрологічної роботи, спеціальність 05.01.02;

Руженцев Ігор Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського Національного університету радіоелектроніки, спеціальність 05.01.02;

Середюк Орест Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри методів і приладів контролю якості та сертифікації продукції Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, спеціальність 05.01.02;

Тимофеєв Євген Петрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ „Інститут метрології”, спеціальність 05.01.02;