Головна» Діяльність» Повноваження у метрології» Угода про взаємне визнання Міжнародного комітету мір та ваг (CIPM MRA)

Підписана Метрична Конвенція для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA)