Національний (державний первинний) еталон одиниці напруженості електромагнітного поля у діапазоні частот від 0,01 МГц до 43 ГГц

Еталон напруженості електромагнітного поля створений для дослідження електромагнітної емісії, проведення випробувань на електромагнітну сумісність, калібрування, повірки датчиків напруженості електромагнітного поля та антен невеликих розмірів.

Еталон складений з двох частин: GTEM-камери (діапазон 0,01-1000 МГц), та безлунної камери (діапазон 1000-43000 МГц). Напруженість утворюється в певній точці всередині однієї з камер, за допомогою випромінюючої антени. На антену подають згенерований високочастотний сигнал необхідної потужності.

Метрологічні характеристики

Діапазон

Від 1 В/м до 10 В/м

Від 0,01 МГц до 43 ГГц

Невизначеність за типом А (uA

0,8·10-2

Невизначеність за типом В (uB)

2,1·10-2

Сумарна стандартна невизначеність (uC)

2,35·10-2

Розширена невизначеність (U)

U = 4,7·10-2

Обладнання та прилади що входять в склад еталону:

Установка №1 (0,01 МГц – 1 ГГц):

–     випробувальна камера GTEM 1500;

–     генератор сигналів SMC100A;

–     підсилювач BONN BSA 0101-100D;

–     датчик поля AR FL7006 з інтерфейсом FI7000;

–     вимірювач напруженості ЕМП NARDA NBM-550 з датчиками поля;

 

Установка №2 (1ГГц – 43 ГГц):

–        безлунна камера;

–        антена рупорна R&S HF907;

–        антена рупорна A.H. Systems SAS-585;

–        антена рупорна A.H. SystemsSAS-586;

–        антена рупорна A.H. Systems SAS-572;

–        антена рупорна A.H. Systems SAS-588;

–        генератор сигналів SMF100A;

–        генератор сигналів Г4-111;

–        підсилювач BONN BLWA 0830-100/80D;

–        підсилювач BONN BLMA 2060-50;

–        вимірювальний приймач R&S FSMR 43;

–        аналізатор ланцюгів Keysight N9951A.