Home» About NSC "Institute of Metrol...» News» Захист дисертаційної роботи ученого секретаря Національного наукового центру «Інститут метрології» Склярова Володимира Васильовича

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.827.01 “16” жовтня 2020 р., Протокол № 5

Захист дисертаційної роботи ученого секретаря Національного наукового центру «Інститут метрології» Склярова Володимира Васильовича

«Розвиток методів вимірювань характеристик складних механічних і теплофізичних систем на основі комп’ютерного моделювання» 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науковий консультант – Неєжмаков Павло Іванович, доктор технічних наук, професор, Генеральний директор Національного наукового центру «Інститут метрології», член Міжнародного комітету з мір та ваг.

 

Офіційні опоненти:

Середюк Орест Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Дядюра Костянтин Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» Сумського державного університету;

Гоц Наталія Євгенівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка».