Главная» Структура» Подразделения» Метрологічний навчально-видавн...» Теми курсів, які проводяться по мірі комплектування груп

1.       

Забезпечення єдності вимірювань в калібрувальних та вимірювальних лабораторіях

2.       

Розробка методик калібрування та випробувань

3.       

Вимоги до уповноваження повірочних лабораторій

4.       

Організація та підготовка до проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

5.       

Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами

6.       

Управління ризиками в проектах

7.       

Проведення повірки/калібрування засобів вимірювальної техніки з неруйнівного контролю

8.       

Основи енергетичного аудиту. Тепловізійні вимірювання, методи контролю та діагностика

9.       

Забезпечення єдності вимірювань для волоконно-оптичних систем передавання інформації

10.   

Радіаційна безпека та радіаційний контроль на підприємстві

11.   

Можливості хроматографічних аналізаторів в випробувальних лабораторіях: газова і рідинна хроматографія

12.   

Проведення вимірювань під час контролю показників якості природного газу

13.   

Теорія та техніка антен та антені вимірювання

14.   

Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки гідрометеорологічного призначення

15.   

Повірка та калібрування колійних шаблонів

16.   

Оцінювання невизначеності вимірювань при калібруванні

17.   

Організація та проведення повірки/калібрування локомотивних швидкостемірів

До уваги! На запит підприємства розробляємо або доповнюємо тематику курсів.
Набір слухачів за всіма напрямами навчання здійснюється на постійній основі.