Главная» Структура» Подразделения» Метрологічний навчально-видавн...» Теми підвищення кваліфікації фахівців підприємств

Програми курсів розраховані на  36 академічних годин

 

 1. Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві
 2. Підготовка метрологів та відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві
 3. Метрологічне забезпечення підприємств і лабораторій
 4. Оцінювання невизначеності вимірювань у випробувальних та калібрувальних лабораторіях
 5. Вимоги до уповноваження повірочних лабораторій
 6. Розробка та валідація методик вимірювань
 7. Метрологічна експертиза технічної документації
 8. Розробка методик калібрування та випробувань
 9. Проведення метрологічного контролю (визначення метрологічних характеристик) вимірювальних каналів ВІС та АСУ ТП
 10. Проведення вимірювань та випробувань лабораторіями за відповідними видами вимірювань (AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)**
 11. Організація та підготовка до проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки
 12. Стандартизація. Розроблення і впровадження нормативних документів. Застосування технічних регламентів
 13. Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами (за потреби розглядаються вимоги відповідних технічних регламентів)
 14. Забезпечення єдності вимірювань в калібрувальних та вимірювальних лабораторіях

Вартість навчання (без ПДВ) складає**:

36 акад. год. - 2725,00 грн.

72 акад. год. - 3600,00 грн.

Початок навчання за всіма темами:

у 2021р.:

 15 листопада; 06 грудня.

 

у 2022р.:

24 січня; 14 лютого; 14 березня; 11 квітня; 16 травня; 06 червня; 11 липня; 01 серпня; 19 вересня; 17 жовтня; 07 листопада; 05 грудня.

 

16. Управління ризиками в проектах

17. Розробка та впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог  ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019**та ДСТУ ISO 9001:2015

18. Забезпечення функціонування системи менеджменту якості та організація і проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019**, ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO/IEC 19011:2019

19. Вимоги до розробки документації випробувальних та калібрувальних лабораторій при акредитації згідно вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019**

20. Акредитація лабораторій відповідно до вимог ДСТУEN ISO/IEC 17025:2019**

21. Екологічний менеджмент. Вимоги та настанови щодо застосування  ДСТУ ISO 14001:2015. Внутрішній аудит

22. Менеджер з якості калібрувальної або випробувальної лабораторії у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019** та ДСТУ ISO 9001:2015

23. Керування ризиками та можливостями в лабораторіях відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019**та ДСТУ ISO/IEC 31000:2018

24. Функціонування інтегрованої системи менеджменту якості на підприємстві. **** Ризик-орієнтований підхід

 

**ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)

****ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, ДСТУ ISO/IEC 9001:2015, ДСТУ ISO/IEC 14001:2015,  OHSAS 18004:2008ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (БЕЗ ПДВ) СКЛАДАЄ**:

36 акад. год. - 2725,00 грн.

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ:

у 2021р.:

15 листопада; 06 грудня.

 

у 2022р.:

24 січня; 14 лютого; 14 березня; 11 квітня; 16 травня; 06 червня; 11 липня; 01 серпня; 19 вересня; 17 жовтня; 07 листопада; 05 грудня.

 

Програми курсів розраховані на 72 академічні години

 1. Забезпечення єдності вимірювань за відповідними видами вимірювань (AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)*

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (БЕЗ ПДВ) СКЛАДАЄ**:
36 акад. год. - 2725,00 грн.
72 акад. год. - 3600,00 грн.
ПОЧАТОК НАВЧАННЯ:
2021р.: 15 листопада; 06 грудня.

у 2022р.:

24 січня; 14 лютого; 14 березня; 11 квітня; 16 травня; 06 червня; 11 липня; 01 серпня; 19 вересня; 17 жовтня; 07 листопада; 05 грудня.

* AUV - акустика, ультразвук, вібрація; ЕМ - електрика та магнетизм (електричні, магнітні, радіочастотні вимірювання); L - довжина; М - маса та пов’язані з нею величини (маса, тиск, витрата рідини, об’єм рідини); PR - фотометрія; IR - іонізуюче випромінювання; Т - термометрія; TF - час і частота; QM - кількість речовини.

** Ціни вказано без ПДВ станом на 01.10.2021р. та може бути змінено. ПДВ сплачується додатково в розмірі 20%.