1

Законодавчі та технічні вимоги щодо перевірки конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів (КТЗ)

2

Навчання персоналу випробувальної лабораторії колісних транспортних засобів

3

Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання згідно ДСТУ 3649:2010

4

Сучасний стан визначення фізико-хімічних показників природного газу

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (БЕЗ ПДВ) СКЛАДАЄ: 3600,00 грн.

 

 

5

Метрологічне забезпечення:

-      вимірювання забруднюючих речовин у викидах від стаціонарних та пересувних джерел;

-      забезпечення підприємств і лабораторій;

-      екологічних досліджень;

-      вимірювання якості природного газу

6

Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

 ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (БЕЗ ПДВ) СКЛАДАЄ: 2725,00 грн.

 

 

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ ЗА ВСІМА ТЕМАМИ: 14 березня; 06 червня; 19 вересня; 05 грудня.

 

Ціни вказано без ПДВ станом на 01.10.2021р. та може бути змінено. ПДВ сплачується додатково в розмірі 20%.