Головна» Структура» Підрозділи» Метрологічний навчально-видавн...» Міжнародні програми підвищення кваліфікації

Запрошуємо на стажування та підвищення кваліфікації аспірантів, докторантів, науковців, працівників метрологічних служб

Національний науковий центр "Інститут метрології" є головною організацією із забезпечення єдності вимірів в Україні. Створена в ННЦ еталонна база, що складається з 54 державних та 16 вторинних еталонів, визнана національним надбанням.
Наша установа має великий науково-технічний потенціал та практичний досвід, який передається шляхом підвищення кваліфікації фахівців у галузі метрології за всіма видами вимірювань AUV, EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM)**
Інститут постійно розширює та зміцнює контакти з метрологічними центрами України та зарубіжжя, а також з міжнародними метрологічними організаціями EURAMET, BIPM, OIML та іншими.
Напрацьовано досвід у проведенні наукових та навчальних семінарів, курсів підвищення кваліфікації та практичних стажувань для співробітників національних метрологічних інститутів, підприємств та лабораторій країн пострадянського простору, а також, зокрема, Китайської Народної Республіки, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших.
Метою проходження навчання є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки молодих вчених, спеціалістів підприємств та лабораторій шляхом проведення оригінальних авторських досліджень з використанням сучасного обладнання та технологій, оволодіння новітніми унікальними методами, набуття досвіду проведення науково-дослідної та викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових досліджень контактів, підвищення кваліфікації.
Освітні програми розраховані на 24 – 180 акад. годинників проводяться з використанням науково-виробничої бази та під керівництвом провідних науковців ННЦ «Інститут метрології».
Можливе проведення занять та консультацій з використанням дистанційних технологій у режимі відеоконференцій.
Проходження наукового стажування пропонується для молодих вчених, які мають наукові досягнення та проводять на високому науковому рівні фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Тематика міжнародних програм

- Організація, проведення та оформлення результатів досліджень метрологічних характеристик національних еталонів за видами вимірів*.
- Розрахунок невизначеності вимірювань у випробувальних та калібрувальних лабораторіях за видами вимірювань*.
- Калібрування еталонів та засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань*.
- Міжлабораторні звірення еталонів за видами вимірів*.
- Організація перевірки кваліфікації (професійного рівня) лабораторій з урахуванням положень EN ISO/IEC 17043 та ILAC-рекомендацій
- Верифікація та валідація методик вимірювання та калібрування відповідно до EN ISO/IEC 17025, ЕА-рекомендацій
- Роль невизначеності вимірювань при прийнятті рішень та заяв про оцінку відповідності продукції під час проведення вимірювань та випробувань (EN ISO/IEC 17025, ILAC-G8:09 та ін.)
- Фахівець із систем менеджменту якості лабораторії відповідно до вимог стандартів ISO.
- Система менеджменту якості в лабораторії та на підприємстві відповідно до ISO/IEC 17025
- Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011
- Внутрішній аудит у лабораторіях відповідно до вимог EN ISO/IEC 17025 з урахуванням положень ISO 19011, ISO 31000, ILAC та EA-рекомендацій
- Реалізація лабораторіями вимог стандарту ISO/IEC 17025 з урахуванням положень ILAC
- Система менеджменту вимірювань – вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання відповідно до ДСТУ ISO 10012, ДСТУ ISO/TR 10017.
- Реалізація заходів щодо оцінки ризиків та можливостей у діяльності лабораторій відповідно до вимог ISO 31000 та IEC/ISO 31010.
- функціонування інтегрованої системи менеджменту якості на підприємстві. Ризиковий баланс та оцінка ризиків
- Розрахунок та встановлення міжкалібрувальних інтервалів вимірювального обладнання
- Екологічний менеджмент. Вимоги та рекомендації щодо застосування ISO 14001. Внутрішній аудит
- проведення оцінки відповідності якості продукції та послуг вимогам технічних регламентів та нормативних документів
- Аналіз невизначеності вимірювань у промисловій метрології та теплових впливів коодинатно-вимірювальних машин.

ПІДТВЕРДЖЕННЯМ УСПІШНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Є СЕРТИФІКАТ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКУ
На запит Замовників можемо розробити або доповнити тематику освітніх програм.
Освітні послуги надаються щомісяця протягом року.

  * AUV - акустика, ультразвук, вібрація; ЕМ – електрика та магнетизм (електричні, магнітні, радіочастотні виміри); L - Довжина; М - маса та пов'язані з нею величини (маса, тиск, витрата рідини, об'єм рідини); PR – фотометрія; IR – іонізуюче випромінювання; Т – термометрія; TF – час та частота; QM – кількість речовини.