Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 29-те засідання Комітету СООМЕТ

29-те засідання Комітету СООМЕТ

3-4 квітня 2019 року в м Дрезден, Німеччина, відбулося 29-е засідання Комітету СООМЕТ. У заході взяли участь фахівці з 16 країн (Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Куба, Литва, Молдова, Німеччина, Росія, Словаччина, Таджикистан, Узбекистан, Україна), а також представники міжнародних метрологічних організацій (Міжнародного бюро мір і ваг - BIPM, Міжнародної організації із законодавчої метрології - OIML) та представники регіональних метрологічних організацій (EURAMET, WELMEC і APMP). У якості гостей на засіданні були присутні представники Державного еталонного центру Головної державної служби "Туркменстандартлари".

Комітет СООМЕТ затвердив Положення про Робочу групу з розробки стратегії розвитку СООМЕТ та її склад (головою Робочої групи призначено Президента СООМЕТ Валерій Гуревич, Білорусь). Під час засідання досягнуто домовленості про підготовку до кінця 2019 р. проекту Програми розвитку СООМЕТ на 2020-2022 рр. та проведення опитування / інтерв'ю учасників співробітництва в рамках СООМЕТ для цілей зовнішньої оцінки "Статус і перспективи СООМЕТ" в рамках проекту PTB-COOMET "Сприяння регіональній торгівлі та підтримка захисту прав споживачів для країн-членів СООМЕТ".

Відносно структурних органів КООМЕТ Комітетом прийнято рішення:
1) призупинити діяльність ТК 5 "Спільні дослідження в галузі метрології";
2) змінити назву ПК 4.1 на "Нарощування потенціалу в галузі навчання і передавання знань" і призначити його Головою Юлію Буняеву (ННЦ "Інститут метрології", Україна);
3) продовжити на 4 роки повноваження Голів наступних Технічних Комітетів:
   - об'єднаного комітету з еталонів: Ганни Чуновкіної (ВНИИМ, Росія);
   - ТК 1.1 "Загальні питання вимірювань (загальна метрологія)": Ганни Чуновкіної (ВНИИМ, Росія);
   - ТК 1.4 "Витратометрія": Віктора Фафуріна (ВНИИР, Росія);
   - ТК 1.9 "Іонізуючі випромінювання і радіоактивність": Миколи Моїсеєва (ВНИИМ, Росія);
   - ТК 4 "Інформація та навчання": Павла Неєжмакова (ННЦ "Інститут метрології", Україна).
4) продовжити на 1 рік повноваження голів ряду підкомітетів у складі ТК 1.5, ТК 1.6, ТК 1.8 і ТК 2.

Комітет СООМЕТ доручив Президенту СООМЕТ підписати від імені КООМЕТ актуалізований Протокол про співробітництво і взаємодію у сфері метрології між СООМЕТ та МДС (підписання має відбутися в червні 2019 року на черговому засіданні МДР).

У ході засідання Комітету СООМЕТ було розглянуто результати роботи структурних органів СООМЕТ за минулий рік, зокрема в частині реалізації Угоди CIPM MRA (експертизи СМС-даних, звірення національних еталонів, оцінки систем менеджменту якістю (СМЯ) національних метрологічних інститутів (НМІ) та призначених інститутів (ПІ) країн-учасниць СООМЕТ тощо), законодавчої метрології, інформації і навчання фахівців-метрологів, а також різних заходів, проведених під егідою КООМЕТ в 2018-2019 рр.

З огляду на те, що відбулося в листопаді 2018 року 26-те засідання CGPM, було проведено обговорення резолюцій CGPM з питання перевизначення одиниць SI та завдань структурних органів CООМЕТ і НМІ країн-учасниць CООМЕТ, пов'язаних з даними рішеннями.

Комітет СООМЕТ підтримав схвалену раніше Радою Президента СООМЕТ Політику і план Технічного комітету Форуму якості СООМЕТ з переходу на ISO 17034:2016 і ISO / IEC 17025:2017 при оцінці СМЯ НМІ і ПІ СООМЕТ, а також Програму робіт ТК 2 "Законодавча метрологія" на 2019-2020 рр.

Представники BIPM, OIML, EURAMET, WELMEC і APMP виступили з доповідями про діяльність вищеназваних організацій.

За великий особистий внесок у роботи і діяльність СООМЕТ присвоєно Почесне звання "Заслужений метролог КООМЕТ" представнику України -  Георгію Леонову (ДП "Укрметртестстандарт").

Наступне засідання Комітету КООМЕТ відбудеться в квітні 2020 року в Казахстані.

2 квітня відбулося 17-те засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ, під час якого Голови Технічних комітетів зробили доповіді щодо діяльності ТК у 2018 р. та завдань на 2019 р. Головами ТК 1.5 "Довжина та кут" та ТК 1.6 "Маса та пов’язані з нею величини" О.Костріковим та І.Колозинською відповідно було представлено інформацію щодо діяльності своїх ТК за звітний період.

Того ж дня відбувся одноденний семінар СOOMET – BIPM “Результати розгляду (аналізу) Угоди CIPM MRA: звірення та СМС” для Голів ТК 1.1–ТК 1.12, ТК 3.1 у зв’язку з очікуваним переглядом Угоди CIPM MRA у рамках програми BIPM з нарощування потенціалу та передавання знаннь (СВ&КТ), а також ПК 4.1 "Сприяння у розвитку основ метрологічної інфраструктури країн-учасниць СООМЕТ".