Головна» Діяльність» Міжнародні співвідносини» Співробітництво» COOMET» 23-тє засідання Ради Президента СООМЕТ

23-тє засідання Ради Президента СООМЕТ

23-тє засідання Ради Президента СООМЕТ відбулося 27-29 листопада 2018 р. у Мінську, Білорусь.

Завданням 23-го засідання Ради Президента СООМЕТ було обговорення заходів із вдосконалення діяльності регіональної метрологічної організації CООМЕТ та виконання Угоди "Взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами" (CIPM MRA).

У роботі засідання взяли участь члени Ради Президента СООМЕТ, Секретар Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ, Голова ТК 3.1 "Технічний комітет Форуму якості", представники Національних Секретаріатів СООМЕТ та експерти РТВ.

На засіданні було розглянуто 22 питання порядку денного, серед яких:

• обговорення стратегії розвитку СООМЕТ;

• попередні результати оцінки зовнішнім експертом стану діяльності та перспектив співробітництва СООМЕТ в рамках проекту “Сприяння регіональній торгівлі та підтримка захисту прав споживачів для країн-членів СООМЕТ";

• уточнення розподілу обов’язків Віце-президентів СООМЕТ;

• щодо Меморандуму про взаєморозуміння у галузі забезпечення єдності вимірювань між ЄЕК та СООМЕТ;

• актуалізація Протоколу про співробітництво та взаємодію між СООМЕТ та МДР у галузі метрології;

• співробітництво між СООМЕТ та EURAMET;

• результати 26-го засідання CGPM;

• комплекс питань, пов’язаних із реалізацією CІPM MRA;

• хід перевірок систем менеджменту якості (QMS) національних метрологічних інститутів (НМІ) СООМЕТ та перспективи діяльності Форуму якості СООМЕТ;

• результати 53-го засідання Міжнародного комітету з законодавчої метрології (CIML) та круглого столу регіональних організацій з законодавчої метрології (RLMO);

• результати діяльності ТК 2 "Законодавча метрологія" та ТК 4 "Інформація та навчання";

• інформаційні ресурси СООМЕТ;

• підготовка до VIІI Міжнародного конкурсу "Кращий молодий метролог СООМЕТ – 2019".

Під час обговорення питання щодо стратегії розвитку СООМЕТ було вирішено сформувати Робочу групу з розробки стратегії розвитку СООМЕТ, до складу якої було включено кандидатуру Генерального директора ННЦ "Інститут метрології" П.І. Неєжмакова, як Віце-президента СООМЕТ та Члена Комітету СООМЕТ від України. Метою роботи РГ є підготовка рекомендацій з визначення інституційного статусу СООМЕТ. Було визначено такі завдання РГ: формування пропозицій щодо стратегічних завдань СООМЕТ; визначення пропозицій щодо організаційно-правової форми СООМЕТ; підготовка пропозицій з пріоритетних напрямків фінансування у рамках СООМЕТ та склад бюджету; ідентифікація активів СООМЕТ. Перше засідання РГ було вирішено провести у лютому 2019 р. у Мінську, Білорусь.

Під час обговорення питання щодо розподілу обов’язків Віце-президентів СООМЕТ було уточнено обов’язки Віце-президента П.І. Неєжмакова, а саме:

• взаємодія з регіональними організаціями з метрології (EURAMET, APMP, SIM, AFRIMET, GULFMET);

• представництво СООМЕТ в Раді директорів NCSLi, взаємодія з IMEKO;

• координація діяльності в галузі навчання та підвищення кваліфікації;

• забезпечення застосування інформаційних технологій в діяльності СООМЕТ.

Віце-президентом СООМЕТ, відповідальним за взаємодію з регіональними метрологічними організаціями та представництво в EURAMET, П.І Нежмаковим було надано інформацію про результати співробітництва з EURAMET та проект Плану заходів щодо співробітництва з EURAMET на 2019 р.

Також Радою Президента СООМЕТ було прийняте рішення призначити П.І. Неєжмакова спостерігачем від СООМЕТ у Робочій групі при Раді Президента EURAMET з нарощування потенціалу (BOD-WGCB).

Під час засідання розглядалися питання щодо діяльності ТК 2 "Законодавча метрологія" та ТК 4 "Інформація та навчання". Головою ТК 4 П.І. Нежмаковим було представлено детальну інформацію щодо результатів 15-го засідання ТК 4 та реалізації Програми робіт ТК 4 на 2018–2020 рр., а також пропозиції щодо зміни назви підкомітету ПК 4.1 "Сприяння у розвитку основ метрологічної інфраструктури країн-членів СООМЕТ" та напрямків діяльності, спрямованих на розвиток метрологічної інфраструктури країн-членів СООМЕТ, зокрема, країн з метрологічною інфраструктурою, що розвивається, в підвищенні ефективності їх взаємодії з міжнародною системою вимірювань та залучення до світової метрологічної спільноти. У якості Голови ПК 4.1 було запропоновано кандидатуру Ю. Буняєвої, начальника лабораторії міжнародного співробітництва та інформаційних технологій ННЦ "Інститут метрології", Секретаря ТК 4 та координатора від СООМЕТ у програмі Міжнародного бюро мір та ваг (ВІРМ) з нарощування потенціалу та передачі знань (CB&KT).

Радою Президента СООМЕТ було підтримано пропозицію щодо зміни назви ПК 4.1 на "Підвищення потенціалу в галузі навчання та передавання знань". Також під час засідання було схвалено рішення щодо подовження повноважень П.І Неєжмакова у якості Голови ТК 4 та кандидатури Ю. Буняєвої в якості Голови ПК 4.1. Ці рішення рекомендовано для подальшого затвердження на 29-му засіданні Комітету СООМЕТ