Група засобів вимірювальної техніки

Узагальнені метрологічні характерне гики засобів вимірювальної техніки

Діапазон вимірювань

Розряд, клас точності, границі допустимої похибки

12 Вимірювання характеристик іонізуючих випромінеиь і ядерних констант

12.1 Засоби вимірювань об’ємної та питомої активності радона-222 та радона-220 (торона):

 

 

Робочі еталонні установки, набори джерел

Від 50 Бк·м-3 до 5·104 Бк·м-3

в| ≥ 7 %

Робочі засоби - радіометри, еманометри, радон-монітори та аналогічні

Від 1,0 Бк·м-3до 5·104 Бк·м-3

в| ≥ 10%

12.2 Засоби вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів

 

 

Вторинні та робочі еталони

 

 

Вторинні еталони - набори еталонних джерел альфа -, бета - та фотонного випромінень

Від 10 Бк до1010 Бк

SΣв= ± (1·10-2 - 2·10-2)

Р = 0,99

Вторинні еталони радіонуклідних джерел радія-226

Від 3,7·106 Бк до 3,7·109 Бк

SΣв = (0,5·10-2 – 10-2)

Р = 0,99

Робочі еталонні радіонуклідні джерела альфа бета- та фотонного випромінень

Від 10 Бк до 1010 Бк

в| ≥ 3%

Робочі еталонні радіонуклідні розчини

Від 109 Бк·м-3 до 1014 Бк·м-3

в| ≥ 1 %

Робочі еталонні радіонуклідні джерела спеціального призначення

Від 5·109 Бк·м-3 до 1014 Бк·м-3

в| ≥ 3%

Робочі еталонні радіометричні установки

Від 106 Бк·м-3 до 1018 Бк·м-3

в| ≥ 3%

Робочі еталонні джерела радія-226

Від 3,7·106 Бк до 3,7·109 Бк

вc| ≥ 1%

Робочі засоби вимірювальної техніки:

 

 

радіонуклідні радіометричні джерела альфа бета- та фотонного випромінень

Від 10 Бк до 1010 Бк

в| ≥ 7%

радіометричні установки

Від 10° Бк·м-3 до 1018 Бк·м-3

в| ≥ 5 %

радіонуклідні джерела

спеціального

призначення

Від 5·103 Бк·кг-1 до 1015 Бк·кг-1

|δВ| ≥ 6 %

розчини радіонуклідів

Від 106 Бк·м-3 до 1018 Бк·м-3

|δВ| ≥ 4 %

робочі джерела радія-226

Від 3,7·106 Бк до 3,7·109 Бк

|δв| ≥ з %

12.3 Засоби вимірювань

потоку та густини потоку нейтронів:

Діапазон енергій

Від 10-2 еВ до 107 еВ

 

Робочі еталони:

 

 

вимірювальні установки густини потоку нейтронів

Від 1с-1·м-2 до 3·108 с-1·м-2

|Δв| = 5 %

вимірювальні установки потоку та густини потоку нейтронів

Від 5·103 с-1 до 108с-1

Від 1·с-1·м-2 до 3·108с-1·м-2

|Δв| = 3 %

еталонні радіометри густини потоку нейтронів

Від 1·с-1·м-2 до 3·109с-1·м-2

|Δв| = 5 %

Робочі засоби вимірювальної техніки:

 

 

джерела нейтронів

Від 102 с-1 до 108с-1

Від 1·с-1·м-2 до 3·108с-1·м-2

|Δв| > 5 %

радіометри потоку нейтронів

Від 102с-1·м-2 до 109с-1·м-2

|Δв| > 5 %

радіометри густини потоку нейтронів

Від 1·с-1·м-2 до 1010с-1·м-2

|Δв| > 5 %

установки потоку та густини потоку нейтронів

Від 5·105 с-1 до 108с-1

Від 104·с-1·м-2 до 3·108с-1·м-2

|Δв| > 10%

12.4 Засоби вимірювань

потужностей поглинутої та еквівалентної доз нейтронного випромінення:

Діапазон енергій

Від 10-2еВ до 1·107 еВ

 

Робочі еталони:

 

 

вимірювальні установки потужності поглинутої дози нейтронного випромінення

Від 2·10-10Гр·с-1 до 2·10-6 Гр·с-1

|ΔВ| = 5 %

вимірювальні установки потужності еквівалентної дози нейтронного випромінення

Від 2·10-10Зв·с-1 до 5·10-6 Зв·с-1

|ΔВ| = 10%

Робочі засоби вимірювальної техніки:

 

 

дозиметри потужності поглинутої дози

Від 2·10-10Гр·с-1 до 2·10-5 Гр·с-1

|Δв| ≥ 5 %

дозиметри потужності еквівалентної дози нейтронного випромінення

Від 2·10-10Зв·с-1 до 5·10-5 Зв·с-1

|ΔВ| ≥ 10%

12.5 Засоби вимірювань поглинутої дози, потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень:

 

 

Робочі еталони:

 

 

засоби вимірювань поглинутої дози рентгенівського та гамма- випромінення

Від 10-6Гр до 10-3 Гр

|Δв| ≥ 3 %

засоби вимірювань потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-8Гр·с-1 до 10-2 Гр·с-1

|Δв| ≥ 3 %

Робочі засоби вимірювальної техніки:

 

 

поглинутої дози рентгенівського та гамма- випромінень

Від 10-5Гр до 102 Гр

|Δв| ≥ 3 %

потужності поглинутої дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-10Гр·с-1 до 10-2 Гр·с-1

|Δв| ≥ 3 %

12.6 Засоби вимірювань еквівалентної дози, потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень:

 

 

Робочі еталони:

 

 

засоби вимірювань еквівалентної дози рентгенівського та гамма- випромінень

Від 10-5Гр до 102 Гр

|Δв| ≥ 3 %

засоби вимірювань потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-10Гр·с-1 до 10-2 Гр·с-1

|Δв| ≥ 3 %

Робочі засоби вимірювальної техніки:

 

 

еквівалентної дози рентгенівського та гамма- випромінень

Від 5·10-9 Зв до 10,0 Зв

|Δв| ≥ 3 %

потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-11Зв·с-1 до 10 Зв·с-1

|Δв| ≥ 3 %

12.7 Засоби вимірювань експозиційної дози, потужності експозиційної дози рентгенівськог о та гамма-випромінень:

 

 

Вторинні та робочі еталони:

 

 

засоби вимірювань експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-9 Кл·кг-1 до 5·10-4 Кл·кг-1

|Δв| ≥ 3 %

засоби вимірювань потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-10 А· кг -1 до 5·10-6 А·кг-1

|Δв| ≥ 3 %

Робочі засоби вимірювальної техніки:

 

 

експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-5 Кл· кг -1 до 10-1 Кл·кг-1

|Δв| ≥ 3 %

потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінень

Від 10-12А· кг -1 до 102 А·кг-1

|Δв| ≥ 3 %

12.8 Робочі засоби вимірювань об’ємної активності радіоактивних газів

Від 103 Бк·м -3 до 4·1012 Бк·м -3

|δВ| ≥ 15%

12.9 Робочі засоби

вимірювань об’ємної активності йоду-131

Від 10 Бк·м -3 до 105 Бк·м -3

|δВ| ≥ 15%

12.10 Робочі еталон и альфа- випромінюючих аерозолів

Від 1 Бк·м -3 до 1010 Бк·м -3

|δВ|≥ 10%

Робочі засоби вимірювань об’ємної активності альфа- випромінюючих аерозолів

Від 1 Бк·м -3 до 1010 Бк·м -3

|δВ|≥ 10%

12.11 Робочі еталони бета- випромінюючих аерозолів

Від 1 Бк·м -3 до 1010 Бк·м -3

|δВ|≥ 10%

Робочі засоби вимірювань об’ємної активності бета- випромінюючих аерозолів

Від 1 Бк·м -3 до 1010 Бк·м -3

|δВ|≥ 10%

12.12 Робочі засоби

вимірювань сумарної об’ємної активності йодів-131, 132, 133,134, 135, що знаходяться у технологічних рідинах

Від 3·103Бк·м -3 до 4·1011 Бк·м -3

|δВ|≥ 10%

12.13 Спектрометри та

спектрометричні системи

нейтронного

випромінення

Діапазон енергій

Від 10-2еВ до 107 еВ

|Δв| ≥ 5 %